Umirujući glas, medicina, zdravlje, suplementi, preparati

Medicina i farmacija, promocija zdravlja uglavnom podrazumeva smireni ton obraćanja, uverljiv ali umirujuci glas spikera. Bilo da je upitanju promo, video za medicinsko sredstvo, suplement, prirodni lek, medicinski preparat, metode lečenja.
Muški glas spikera za medicinske proizvode, promo video za sajt poliklinike, bolnice, apoteke, ordinacije treba da bude razgovetan, lako razumljiv, tempo čitanja sporiji. Čitanje kratkih lako razmnljivih korisnih saveta lekara, može imati i brzi tempo. Sve u cilju podizanja opšte svesti o prevenciji bolesti i lečenju, prijateljki ton.
Ovo je samo primer kakav ton glasa i tempo govora – voiceover može doći u obzir, ali su moguće lagane modifikacije. Sve zavisi ko je ciljna grupa. Uvek je važno imati napisan finalni medicinski tekst za reklamu ili video, objektivan, sa proverenim činjenicama. Lakari to već jako dobro znaju poštujući etiku.

Tekst koji čita narator, ako je razumljiv svima, zadržaće pažnju, a to je najvažnije. Imate spreman tekst koji treba da snimim svojim glasom? Uvek ste dobrodišli, pokušajmo napraviti saradnju. Kontaktirajte me.