Aleksandar Arsić – Voice Over Talent

Prva iskustva stekao kao voditelj i urednik emisija koje su kreirane na programu. Kao srpski voice over talent aktivno učestvovao u produkciji reklamnih spotova i osmišljavanju brojnih audio sadržaja. Mnoge reklame samostalno producirao. Kao glas više puta biran za kampanje poznatih brendova i snimanje voice overa na srpskom, a kao narator za video sadržaje velikih i malih kompanija.

Diplomirao u Beogradu. Završio master studije Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije.

Voice over artist Aleksandar Arsic. Srpski Voice over, narator za video, glas za reklame, tv reklame sinhronizacija

Kada je reč o TV reklami saradnja je ostvarena sa nekoliko vodećih agencija, produkcija i kreativnih timova u Srbiji. Upravo tako se stiču nova i dragocena iskustva.

Svako novo snimanje je novi izazov. Uvek ste dobrodošli da poslušate, pogledate i kontaktirate.