Glasovne poruke, IVR za telefonske centrale ili call centar, In-store Audio poruke i obaveštenja

Glas za telefon. Snimanje glasovne poruke za telefonsku centralu, call centar. Audio za IVR, govorni automat i kreiranje poruke. Profesionalni glas citanje. Tekst za govorne poruke, čitanje i snimanje na srpskom jeziku za firmu, ordinaciju, kompaniju.

Profesionalno snimanje glasovne poruke za potrebe telefonske centrale ili call centar. Audio poruka kao obaveštenje tipa: Ovaj poziv može biti snimljen ili izrada pozdravne poruke. Interaktivni govorni automat IVR. Da bi IVR nesmetano funkcionisao preko telefonske linije i efikasno preusmeravao pozive korisnika, potrebno je profesionalno snimanje govorne poruke. Nevešto snimanje poruka u neadekvatnim uslovima ili opremi ( gde se čuje eho i još gore šum u pozadini zbog loše akustike nije primereno ) i nije prihvatljivo.

Glasovne poruke po tekstu uz profesionalnog govornika

Tekst glasovne poruke treba da prati specifičan ton, iskusan glas, dobra dikcija spikera koji pre svega ima iskustva u ovoj oblasti. Bilo da je u pitanju IVR poruka kancelarije, ordinacije, IT kompanije ili online prodavnice, na kraju sve je UTISAK. To je prvi susret klijenta sa nekim biznisom.

Važno je da prvi telefonski poziv ostavi dobar utisak i zvuči profesionalno producirano. Glasovne poruke direktno utiču na percepciju, ali gradnju lojalnosti korisnika na ličnom nivou. Glas čoveka, ne može zameniti ništa u kreiranju emocionalne povezanosti sa brendom, koja je ključ poverenja.

IVR poruke za centralu, snimanje studio audio produkcija uz napisan tekst.

Glasovna poruka govornog automata dostupna je non-stop

Velika prednost glasovne poruke na govornom automatu je dostupnost 24/7. Tako IVR sistemi mogu raditi non-stop. Čak i posle radnog vremena automatski se pokreće glas koji se obraća. Pravilno snimljena glasovna poruka pruža obaveštenja o radnom vremenu, adresu web sajta i druge korisne informacije po izboru. Nema propuštenih poziva.

Primer kratke glasovne poruke, glas i muzika

Ovde se nalaze samo kratki primeri izdvojeni iz glasovnih poruka govornog automata u cilju demonstracije glasa. Primer audio poruka za potrebe telefonskih sistema koji se mogu profesionalno snimiti.

IVR glasovna poruka snimanje po tekstu za telefonsku centralu

Vrlo često glasovna poruka sadrži samo glas. Varijanta kada je prisutan samo muski ili ženski glas govornika je sasvim dovoljna da ivr poruka prenese informaciju. Fokus je uvek na instrukcijama koje pozivalac treba da prati. Zato se trudimo da prillikom snimanja ostanemo jasni i potpuno sigurni u sadržaj poruke koju glasovno donosimo u audio formi. Tada je važno iskustvo, jer se ova forma prilično razlikuje od čitanja reklama.

Pisanje teksta glasovnih poruka ili IVR scripte to je segment koji svaki poslovni subjekt samostalno koncipira. Bilo da je u pitanju glasovna poruka na telefonskoj centrali za restoran, ordinaciju ili nešto drugo. Ukoliko uvodite IVR sistem na telefonskom broju, koncipirajte poruke prema svojim potrebama. Za snimanje i kreiranje audio poruka uz mog ugla, važan je samo IVR tekst ili bar doveden do poslednje faze. Tada možete kontaktirati za saradnju oko snimanja poruka i eventualnu procenu.

Snimanje glasovne poruke za telefonske sisteme i centrale

Iskustva mnogih kompanija pokazuju da nikada ne treba štedeti na profesionalnom tonskom snimanju IVR poruka. Na adekvatnoj opremi, kroz godine iskustva, u specificnim akustičkim uslovima sa puno pažnje kreira se personalizovana poruka. Nekada to može biti samo jednostavna pozdravna govorna poruka. “Dobili ste XZY. Pozivate van našeg radnog vremena. Možete nas pozvati svakog radnog dana od 9 do 17h, Subotom od 9 do 14h. Hvala na pozivu!” Takođe to može biti i snimanje više razlicitih IVR poruka, sve zavisi od potreba.

Posle snimanja sledi vrlo specifična obrada zvuka. To je važna faza post-produkcionih tehnika, specifično prilagođavanje čujnog spektra. Koji audio format podržava centrala ? Dobijeni snimak visokog kvaliteta treba prilagoditi odgovarajućem formatu centrale. To nije uvek lako. Finalni audio zapis, samostalno postavljate na vaš sistem. Moj doprinos kod snimanja govornih poruka, vezan je samo za preciznu i jasnu izvedbu ili dodatno miks sa muzikom.

In store audio marketing u prodavnicama za povećanje prodaje

retail serbian voice oovr artist
in store audio marketing u prodavnicama

Koristeći pravi izbor muzike i naravno audio poruka, prodavnice bilo male ili velike mogu stvoriti nezaboravno iskustvo kupovine. Poboljšati prepoznatljivost svog brenda i povećati prodaju. Dakle kada sledeći put uđete u prodavnicu, obratite pažnju na zvukove oko sebe. To može biti rezultat dobro sprovedene marketinške kampanje u prodavnici putem audio poruka koje možemo snimiti.