Spikerski glas, narator za promotivni online brend video, korporativni film ili explainer video

Kvalitetan video sadržaj na televiziji  ( dokumentarni film, tv prilog,  pokazni video ) ili  video na društvenim mrežama,  instagram, youtube,  gotovo uvek podrazumeva glas koji prati slika. To je glas naratora  koji nas vodi kroz priču.

Narator, glas za video. Primer čitanja teksta za promo video srpski edukativni kurs, izdvojen kratki demo glasa koje demostrira tempo čitanja za ovakve namene

Narator za kompanijski film, video kurs, explainer video, reportaže, elektronsko učenje. Svaka komunikacija sa publikom za koju se kreira video zahteva odgovarajući stil čitanja. To zavisi od sadržaja i ciljne grupe za koju video kreira. Postoje razlike u interpretaciji naratora ( Hard Sell , Soft Sell, Testimonial, Conversational  )

Ovaj demo reel na sajtu sadrži samo neke segmente naracije (isečeni su kao primeri) iz svega nekoliko explainer videa, korpo i promo filmova.

Da li već imate finalni voice over tekst za video i potreban je narator za video?

Ukoliko ste kompanija koja kreira online video za svoje potrebe ili ste produkcija kojoj treba spiker / voice over za video, evo prilike da ostvarimo direktnu saradnju. Najbolja opcija, prosledite tekst na procenu. Kontaktirajte me na ovom sajtu!