Narator, spikerski promo glas, voice over za korporativni video

Glas za video, bilo da je reč o spikeru kratkih video najava, narrator za dokumentarni film ili voice overu za promo video. Uvek je važno profesionalno nasnimiti glas, voice-over koji prati video sadržaj. Bilo da se radi o nizu fotografija za explainer, promo videu za digital ili kratkom tutorijalu.

Profesionalni voice over može značajno da unapredi svaki projekat. Kako snimiti VO za video? Kada je potreban glas za internet video, instagram, facebook, youtube narracija, uvek se koristi glas sa iskustvom.

Danas je više nego ikada važno da sigurno i jasno prezentujemo. Sve se snima u studiju. Pre svega, dostavlja se tekst za naratora po kome se snima, odredi se realno trajanje, ton i tempo. Tako će nastati adekvatan zvučni zapis, voice za video.

Spikerski glas za video, primeri snimanja po tekstu

Ovde su izdvojeni samo neki primeri voice overa na srpskom. Različiti stilovi čitanja. Po zavrsenom snimanju naracije za video, glas može biti dodatno editovan.


Kako snimamo naraciju ili voice over za video?

Da li je to promo video glas, namenjen širem auditorijumu? Možda snimanje naracije za elektronsko učenje koju sluša samo grupa polaznika online kursa. Profesionalcima koji snimaju VO za video, sve je važno. Detalje se moraju znati unapred. Svaki voice over talent ima svoj stil čitanja za određene tipove oglasa, učenja ili saopštavanja. Svaka komunikacija sa publikom, zahteva odgovarajući stil čitanja. To zavisi od namene videa i ciljne grupe. Kome se obraćamo, ko je ciljna publika? Postoje razlike u interpretaciji naratora, voice-over talenta i najavljivača ( Hard Sell, Soft Sell, Testimonial, Conversational VO )

Profesionalni voice over – glas po meri videa

Logično je da se prvo snimi glas po tekstu za video. Tek onda se montira video prema snimljenom glasu. Tako sve zvuči prirodnije. Postoje i obrnute situacije koje su zahtevnije, traže više vremena i angažovanja.

Ukoliko kreirate video, imate tekst i potreban je profesionalni glas, ovo je prilika za saradnju.