PORTFOLIO NARATOR PROMO – EXPLAINER VIDEO ILI KORPORATIVNI FILM

Video sadržaj koji se plasira auditorijumu putem televizije ( dokumentarni film, tv emisije, programske najave ), a danas sve više i putem društvenih mreža facebook ili youtube video kanala na internetu,  podrazumeva snimanje naracije tj. zahteva naratora.

Primer snimanog narativa za jednu edukativnu televizijsku emisiju. Poslušajte audio.

Naracija je važan segment bez obzira da li srpski narator čita tekst po scenariju za kompanijski film ili je to snimanje narativa za video kurs, explainer video, reportaže sa putovanja, elektronsko učenje. Dakle svaka komunikacija sa publikom  i ciljnom grupom za koju se video kreira ostavlja neuporedivo bolji utisak kada sadrži naraciju. Uz zavisnosti od namene videa postoje i različiti stilovi čitanja.To zavisi od ciljne grupe koju video treba da dosegne. Evo nekih primera naracije koje se prilično razlikuju u načinu intepretacije a to i jeste ključ svega (različite ciljne grupe, traže različite pristupe).

 

Ovaj demo reel na sajtu sadrži samo neke segmente (isečeni su kao primeri) iz svega nekoliko explainer videa, korpo i promo filmova.

Ovaj explainer video namenjen je mladima tinejdžerima i malo starijima.

Ovaj promo video rađen je za skolicu malac genijalac. Video se obraća roditeljima, pre svega u želji da ukaže sve koristi ovog licenciranog programa obuke za čitavu budućnost deteta.

Imate spreman video, tražite glas? Ukoliko vaša kompanija kreira video sadržaje ili tragate za glasom spikera iz Srbije, evo prilike da se uspostavi kontakt