Reklama za ordinaciju, prodavnicu optike ili oftalmologa

Reklama za ordinaciju, oftalmologa, prodavnicu optike, opticarska radnja. Jednostavan primer prezentacije glasa. Kratka reklama za optiku, prodaja dioptrijskih ramova i sunčanih naocara. Promocija optike uz pomoc audio reklame. Zvuk koji se kombinuje sa postojecim videom.

Vrlo specifican stil prezentacije glasom. Glas ovde zvuči sigurno, ubedljivo i nenametljivo za protrebe ovog tipa reklame. To može biti reklama za ordinaciju, bilo koje specijalnosti. Ali zasto bas ovaj ton? Kada je optika u pitanju, naočare jesu medicinsko pomagalo, ali u isto vreme imaju vrlo važan estetski momenat. Zato je ton i intonacija glasa upravo u tom maniru. Siguran glas koji tačno šta zeli. Reklama koja može biti snimljena u tonskom studiju uz odgovarajuci dostavljen tekst reklame.

Kasnije se zvuk može kombinovati sa slikom i dobija se video reklama za online promociju, marketing, oglašavanje ordinacije ili optike. Ko god da vam radi produkciju videa, jedino vi imate pravo izbora kada je glas u pitanju. Taj glas uopste ne mora biti deo video produkcije. Već moze biti glas sa strane, koji će samo biti dostavljen vasoj produkciji ili videografu koji po mom glasu kreira video.
U manjim sredinama u Srbiji, obično isti glasovi čitaju sve reklame. Ovo je prilika da se vaša reklama razlikuje i bude bolje upamćena od strane potencijalnih klijenata.