Spiker Aleksandar Arsic, profesionalni glas za reklame, video, marketing, tonski studio

Spiker Aleksandar Arsic, profesionalni voice over glas za audio video sadržaje, glas naratora za video, spiker za online prezentacije, youtube, social marketing voice over.
Snimanje voiceover u tonskom studiju, editovanje glasa spikera. Čitanje teksta glas za prezentacije na društevenim mrežama. Voice over 17 godina iskustva. Konaktirajte me putem broja telefona +381 67 77 88 993