Profesionalni voice over, snimanje naracija, audio priča, primer – Istorija kalkulatora, Srbija

Profesionalni voice over po tekstu, snimanje naracija. Audio priče na srpskom uz podršku glasa naratora. Glas u miksu sa muzikom kroz audio produkciju. Istorija kalkulatora i računara, samo je jedna od mnogih audio priča u mojoj glasovnoj interpretaciji za edukativnu emisiju.
Dokumentarni stil edukativni glas. Snimanje naracije po tekstu za televizijske emisije, promo video istorija i razvoj kompanije, edukacije ili promo brend video i filmove. Audio priča je samo odlomak kao primer naracije i postavljen je ovde. Za više info oko mog angazmana uz dostavljen vaš tekst, voice over kontakt strana. Hvala. Released: Audio 2023.