Narator, čitanje teksta, glas za video, youtube priloge i prezentacije

Glas naratora kao podrška kreativnom timu video produkcije. Čitanje teksta ili scenarija, glas za video priloge i turističke prezentacije. Primer sirovi voice za prilog, izdvojen samo segment naratora.

Korporativni glas naratora

Korporativni glas naratora, snimanje za potrebe kompanije michelin. Narator korporativnog videa u cilju prezentovanja proizvoda. Audio Naracija iz 2023. muski voice over glas i produkcija snimljenog glasa prema tekstu.

Snimanje naracije, glas za kampanju škola bez nasilja

Glas za kampanju, po scenariju za promo video. Mekani, ležerniji pristup u glasu naratora, miran i staložen ton, blag, roditeljski glas, za škole bez nasilja. Naracija namenjena tribini organizovanoj sirom Srbije. Tv kampanja i staloženoj izvedbi naratora.

Primer glas naratora za explainer video o prostornom planiranju Inspire direktive EU. Ukoliko je i vama potreban glas naratora, evo prilike za kontakt, uz dostavljen tekst koji narator čita moguće dati procenu i dogovoriti potencijalnu saradnju.