Narator, glas i čitanje teksta za web video, Facebook youtube video produkciju

Voice over za video produkciju, glas spikera, narator kao podrška kod snimanja video sadržaja za facebook ili youtube. Sve zavisi od teksta koji se čita. Primer glasa ovde demonstrira smireni ton čitanja jer video pokazuje prirodu i njene lepote. Ovo ja samo primer zvuka dok originalni video nije dostupan za prezentaciju kod ovog primera. Muzika za video i sam glas dovoljno mogu dočarati u ovom primeru onu emociju koju želimo da isporučimo.