Radijski spot, snimanje najava za koncert, event, kulturnog tipa

Radijski spot. najava koncerta, audio primer najave N. Bebe. Veliko iskustvo kao voiceover, glasovna podrška kroz snimanje audio najava, za kulturna dešavanja, najave filmova i predstava, najave muzičkih gostovanja i nastupa. Snimak se može dobiti u formi snimljenog glasa, koji će biti finalno obrađen, koji kasnije može biti sastavni deo video najava. To jest glas koji se namenski kasnije može kombinovati sa video najavom ili video objavom za facebook, instagram, youtube. Televizija danas nije svima dostupna u smislu cena reklame i oglasavanja.
Za više infomacija kontakirajte sa pozivom na saradnju sa važnim detaljima oko teksta najave i koriščenja mog glasa za istu i naravno moje trenutne dostupnosti.