Narator za TV reportažu sa Krita emitovanu na RTS 1

Evo jednog primera gde narator kreira voice over za tv prilog RTS-a. Snimanje voice overa u nešto ležernijem stilu video prilog televizijske emisije. Glas za potrebe naracije je snimljen na Kritu po tekstu koji su dostavili.