Glas za video prilog, snimanje offova za tv i online reklamni video

Televizijski prilog, snimanje offa za edukativne priloge i reklamni video sadržaj. Voice over sniman o srpskim lekarima sa Krita. Snimanje voice overa kao i stil čitanja za ovu priliku potpuno sam prilagodio maniru koji plasira jedna nacionalna televizija. Ovo nije bio zahtev, prosto je logično da svaki nastup prilagodite maniru emisije. Za nas koji smo samo ljudi iza kamera i ovo je takođe javni nastup, jer svoj glas stavljamo u prvi plan. Priča koju mi prezentujemo, takodje je vidljiva i dostupna milionskom auditorijumu u Srbiji.

Kao voice over talent , video priloge snimao sam za razne platforme, bilo da su izveštaji sa događaja velikih kompanija ili kratke forme edukativnog sadržaja. Ovo je samo jedan o onih koje sam uspeo da pronađem i postavim ovde kao kratku i jednostavnu prezentaciju glasa u ovom maniru, glas za priloge.

Spikerski glas – snimanje offa za elektronsko učenje, promotivni video sadržaj, voiceover na srpskom – primeri

Primeri čitanja tekstova i snimanje offa za video prezentacije kompanija, tehnička uputstva, tutorijale, voiceover na srpskom jeziku. Ovog puta su to explainer video , elektronsko učenje, promotivni video sadržaji kojin se mogu pogledati ovde.