Glas za video prilog, snimanje offova za tv i online reklamni video

Televizijski prilog, snimanje offa za edukativne priloge i reklamni video sadržaj. Ovog puta to je priča sa Krita za RTS1. Voice over sniman za nacionalnu televiziju o srpskim lekarima sa Krita. Snimanje voice overa kao i stil čitanja za ovu priliku potpuno sam prilagodio maniru koji plasira RTS1 nacionalna televizija. Ovo nije bio zahtev, prosto je logično da svaki nastup prilagodite maniru emisije. Za nas koji smo samo ljudi iza kamera i ovo je takođe javni nastup, jer svoj glas stavljamo u prvi plan. Priča koju mi prezentujemo, takodje je vidljiva i dostupna milionskom auditorijumu u Srbiji.

Kao spikerski glas , video priloge snimao sam mnogo puta, bilo da su izveštaji sa događaja velikih kompanija ili emisije edukativnog sadržaja. Ovo je samo jedan o onih koje sam uspeo da pronađem i postavim ovde kao kratko jednostavnu prezentaciju.

Spikerski glas – snimanje offa za elektronsko učenje, promotivni video sadržaj, voiceover na srpskom – primeri

Primeri čitanja tekstova i snimanje offa za video prezentacije kompanija, tehnička uputstva, tutorijale, voiceover na srpskom jeziku. Ovog puta su to explainer video , elektronsko učenje, promotivni video sadržaji kojin se mogu pogledati ovde.