Voice over TV Reklame Srbija

Spiker, glas, voice over tv reklame. Voice over Srbija, glas za reklame na instragamu i youtube na srpskom. Snimanje audio i muzika za video u kombionaciji sa snimanim glasom.