IVR glasovna govorna, pimer audio poruka snimanje call centar centrala telefon

Snimanje, izrada glasovna poruka govorna audio poruka call centar centrala telefon, Profesionalni glas za muzikom, namenska izrada poruka za centralu telefon srpski glas.