Glasovne poruke primer telefonska centrala

Izrada glasovne poruke za Ivr centralu, nije uvek jednostavan proces iz više tehničkih razloga koje ovde nećemo navoditi, ali zaista postoje. Ovo je samo primer. Govroni automat, automatska audio poruka tj. glas koji se aktivira nakon poziva telefonskog broja na centrali treba da bude profesionalno postproduciran sa balansom muzike, melodije koja ga prati. Audio snimak glasovne poruke za telefonske sisteme, primer je samo kratak izdvojeni segment iz kompletne audio govorne poruke. Imajte na umu da melodija nije uvek neophodna ali se glas mora studijski obraditi na vrlo specifican način profesionalnog monitoringa.
Neki od saveta koje treba uzeti u obzir. Snimanje glasovne poruke sa muzikom u pozadini. Uvek treba birati melodije za telefon koje nisu previše agresivne ali su visokog kvaliteta, iz kojih se uklanjaju određene frevencije kako bi glas dobro legao sa finalnim miksom koje se specifično radi za IVR SISTEME. Zašto? Ovo treba da bude fina izvedba, ima za cilj da prenese informaciju, pre svega. Siguran, prijatan ton, glasovna izvedba profesionalaca u ovom segmentu se zapravo dosta razlikuje od klasicne reklamne forme. Za više informacija i snimanje glasovne poruke konkatirajte me.

Ženski glas primer glasovna poruka za centralu, audio za telefonske sisteme, samo glas. Ženski glas po tekstu, kratak audio segment. Moguće ukoliko je glas dostupan u datom periodu.