Glasovne poruke primer telefonska centrala

Izrada glasovne poruke za digitalnu centralu primer. Poruka tj. glas koji se aktivira nakon poziva telefonskog broja na centrali. Audio snimak glasovne poruke za telefon, primer je samo kratak izdvojeni segment iz kompletne govorne poruke. Treba znati koji audio format telefonska centrala podržava za glasovne poruke. Snimanje glasovne poruke, bez muzike ili sa muzikom u pozadini je prilično delikatan proces. Profesionalni glas i iskustvo koje drži pažnju pozivalaca. Siguran, prijatan ton, glasovni izraz sa odličnom dikcijom koji se u mnogome razlikuje od klasicne reklamne forme. Za više informacija i snimanje glasovne poruke konkatirajte me.

Ženski glas primer glasovna poruka za centralu, audio za telefonske sisteme, samo glas. Ženski glas po tekstu, kratak audio segment. Moguće ukoliko je glas dostupan u datom periodu.