Glas video prezentacija za usluge ili proizvode kompanija

Profesionalno audio snimanje. Glas uz voice over kod video prezentacija ili video recenzija. Video kao recenzija za usluge ili proizvode. Spiker iz Srbije sa velikim iskustvom, glas za video kod tehnickih proizvoda. Za angazovanje uputite poziv na saradnju i kontaktirajte.
Portfolio uključuje i brojne druge segmente poslovanja ili promocije za koje je bilo potrebno da glas naratora snimamo u studiju po zadatom tekstu. Između ostalog, glas na srpskom za video o promociji turizma, prezentacija hotela, restorana, narator za priloge sa događaja kompanija. Takođe izrada voice over za video najave seminara, stručne skupove i manifestacije. Za saradnju kontaktirajte sa više detalja oko teksta koji treba snimiti za video ili teksta koji glasom treba dopuniti.