Voice over glas Deda Mraz, glas energičnog mladića kao karakterni likovi

U ovom audio fajlu jedan isti glas igra 3 karaktera. Srpski glas deda mraza, glas energicnog mladića, i voice over u trejlerskom maniru na kraju.Dakle 3 karaktera reklami ili promo jinglu.
Ovaj jingle je snimio i producirao srpski spikerski glas Aleksandar Arsic za potrebe novogodišnjih jinglova. Ovo je samo jedan u nizu igranih reklama koje su izrađene. Za više informacija o sličnim glasovima ovog tipa, sličnog tona i brzine, konkatirajte me.