Glas Deda mraza i glas energični tinejdžer, karakterni likovi, snimanje glasa Aleksa Arsić

U ovom audio fajlu jedan isti glas igra 2 karaktera. Srpski glas deda mraza, glas energicnog mladića, i na kraju klasičan voice over. Dakle 2 karaktera u reklami ili promo jinglu.
Ovaj jingle je snimio i producirao srpski spikerski glas Aleksandar Arsic za potrebe novogodišnjih jinglova. Ovo je samo jedan u nizu igranih reklama koje su izrađene. Za više informacija o sličnim glasovima ovog tipa, tona i brzine, idite da stranicu kontakt za audio snimanje