spiker vokal voice over na srpskom jeziku audio snimanje

Voiceover za video prilog, spiker video reportaža, audio snimanje za video sadržaje turizam , događaji, sajmovi, manifestacije.