Snimanje najava koncerata, manifestacija, dešavanja, nastupa, gostovanja, kongresa, glas i audio

Veliko iskustvo kroz audio snimanje voiceover – kao glas za najave koncerta, događaja i sajmova. Glas kao podrška kod najava sportskih dešavanja, mečeva, utakmica, najava kongresa ili simpozijuma, foruma, gostovanja predstava ili kulturnih manifestacijama u manjim sredinama i većim gradovima. Po mišljenju mnogih organizatora događaja producenata to je prilika da se najava razlikuje od ostalih u manjim gradovima jer je glas “svež” na tom lokalitetu, ostavlja utisak nečeg novog, drugačijeg. Snimanje najave samo uz dostavljeni tekst. Snimak se može dobiti u formi audio zapisa koji kasnije može biti sastavni deo video najava. To jest glas koji se namenski kasnije može kombinovati sa video najavom ili video objavom za facebook, instagram, youtube. Televizija danas nije svima dostupna u smislu budžeta i cena reklamiranja.
Za više infomacija pogledajte sajt i kontakirajte sa pozivom na saradnju sa važnim detaljima oko teksta najave i koriščenja mog glasa za istu i trenutne dostupnosti.