Snimanje najava koncerata, manifestacija, dešavanja, nastupa, gostovanja, kongresa, glas i audio

Audio snimanje voiceover – kao glas za najavu koncerta, događaja i sajmova. Aleksandar, iskustvo kao glas najava sportskih dešavanja, mečeva, utakmica, kongresa ili simpozijuma, foruma, gostovanja predstava ili kulturnih manifestacijama. Prilika da se najava razlikuje od ostalih u manjim gradovima jer je glas “svež” na tom lokalitetu, ostavlja utisak nečeg novog, drugačijeg. Snimanje najave samo uz dostavljeni tekst. Snimak se može dobiti u formi audio zapisa koji kasnije može biti sastavni deo video najava. Voice over koji se namenski kombinuje sa video najavom ili video objavom za facebook, instagram, youtubE jer televizija danas nije svima dostupna svima u smislu budžeta i cena reklamiranja.