Radio spot snimanje, najava koncerta ili dešavanja, premijera, glas za najave, kratka saopštenja

Radio spot ili najava koncerta, dešavanja, najava manifestacija, gostovanja, profesionalni muški glas, snimanje najava po tekstu

Najava koncerata, manifestacija i dešavanja, muški glas, studijsko audio snimanje najave novih izdanja knjiga ili filmova u bioskopima. Najava premijera ili gostovanja, kulturnih dešavanja, umetnika, muzičara, gostujućih pozorišnih predstava. Više mojoj glasovnoj podršci saznajte na sajtu kroz portfolio mojih audio primera. Kontakt pre saradnje je važan, kako bismo znali o kakvom tipu najave je reč.