Audio reklama, voice over za radio, spot, audio sadržaj

Snimanje voice overa za audio reklame, radijski spot. Glas kao profesionalna podrška audio produkciji. Izrada audio reklame ne mora nužno biti uvek povezana za radio kao medij. Audio sadržaj je takođe i online, snimanje voiceovera za podcast intro, outro, najava koncerta, događaja, audio prezentacija. Audio za video na youtube, gde je glas podrška video produkciji.

Sve ovo se razlikuje od čitanja radijskih reklama, nekada dosta teksta treba uklopiti u 20 sekundi. Priznajem, jako volim tu formu. Klijenti nekada nemaju sluha, radio nije krivac. Ali ne mora sve uvek biti brzo i na mišiče izgovoreno. Nekada audio sadržaju treba dati i dušu. Moje prvo profesionalno iskustvo je vezano upravo za radio. Ta magična kutija zvana radijski studio u koju sam ušao pre 18 godina, otkrila mi je samo neke tajne o kreiranju emisija, izradi džinglova i produkciji radijskih reklama. Bio je to važan korak, neki prvi stepenik, ali dosta toga naučio sam izvan te kutije.

Ono što danas sa puno ljubavi radim jeste čitanje audio reklama i snimanje voice overa za audio sadržaje. Sa druge strane moguća je izrada audio miksa sa dostavljenim tekstom, snimanje uz vašu prateću – pozadinsku muziku za reklamu. Snimanje voiceovera za podcast intro, outro, kratki audio za youtube kao podrška videu.