Audio reklama – Voice over za radijski spot

Prva iskustva su vezana za kreiranje emisija, kasnije i brojnih audio sadržaja. Profesionalna izrada radio reklama, jinglova i servisnih radio spotova. Danas je moje interesovanje pre svega – čitanje reklamnog teksta za potrebe audio reklama tj. snimanje voiceovera prema dostavljenom tekstu, postprodukcija – obrada voice overa.

Sa druge strane moguća je izrada kompletnog audio miksa za radijsku reklamu sa dostavljenim tekstom, snimanje uz vašu prateću – pozadinsku muziku za reklamu.

Radijski spotovi, voice over za audio reklame, snimanje

Produkcija glasa kroz snimanje voiceovera za podcast intro, outro, kratki audio za youtube kao podrška videu. Najave koncerata, dešavanja, sajmova, novih proizvoda i usluga kroz voiceover snimanje. Neki od audio zapisa i primera čitanja :

Audio 1

Audio 2

Audio 3

Ovo je samo najkraći mogući pregled mojih voiceovera kod radio spotova i audio sadržaja.