RADIJSKI SPOTOVI

Pored snimanja voice overa, produkcija radijskog spota tj. izrada radio reklama je vrlo kreativan proces. Mnoge radijske spotove Aleksandar je producirao. Kroz posao nekadašnjeg voditelja na programu beogradskih stanica, razvila se i ljubav prema čitanju reklama. Dakle čitanje reklama i snimanje VO pre svega  a onda izrada kompletnog mixa zvuka za radijsku reklamu sa pratecom muzikom ili efektima.

Postoji dosta reklama koje su snimane za radio stanice u Srbiji. Dobra komunikacija sa kolegama (drugim muškim i ženskim glasovima). Reklamni spotovi vrte se i danas širom Srbije. Ovde su izdvojeni samo neki od primera.

Primeri Radio Reklame MIx

Sajam automobila radio spot