Audio reklama – Voice over za radijski spot

Moja prva iskustva su vezana za kreiranje emisija, brojnih audio sadržaja. Takođe za profesionalnu izradu radio reklama. Danas je to pre svega, čitanje reklamnog teksta za potrebe audio reklama, snimanje voice overa prema po dostavljenom tekstu.

Tu je produkcija glasa za podcast intro, outro, kratki audio sadržaji za youtube ili najave koncerata, dešavanja, sajmova, događaja. Sa druge strane moguća je izrada kompletnog audio miksa za radijsku reklamu sa dostavljenim tekstom i pratećom – pozadinskom muzikom za reklamu.

Radijski spotovi, voice over za audio reklame, snimanje i primeri

Ovo je samo najkraći mogući pregled mojih radio spotova.