Produkcija voice overa reklama glas iz TV najava izdanja Srbija

Produkcija voice overa, reklama online, MH najava izdanja casopisa Srbija. Spikerski glas, primer snimanje voice over najave po tekstu za prestižni magazin. Kompletan mix sa muzikom u cilju ove prezentacije u mojoj audio režiji. Kada je potreban prepoznatljiv glas za reklame i video sadržaje. slične najave mođemo snimiti voice over najavu izdanja knjiga ili audio izdanja po peoveri moje dostupnosti uz prethodni konktakt.