Najava utakmice, snimanje najave za sportski događaj, spikerski glas čitanje i voiceover snimanje

Najava utakmice, snimanje voice overa kroz čitanje najava. Reklama ili promo spot za sportski događaj. Reprezentacija Srbije nastupala je u Americi, ova najava emitovana u Americi na srpskim medijima kao pozim dijaspori. Voice over za sportske najave demo reel.
Primer po zadatom tekstu do 25 sekundi za tv ili radio, internet najavu ovog sporstkog događaja. Za saradnju ili angažman, više info putem kontakt strane.