Kako napraviti start-up video i snimiti voiceover

Video Start-up služi promociji vašeg biznisa, novog preduzeća ili projekta. Video može da se koristi za promociju na društvenim mrežama, sajtovima ili na drugim online platformama. Takav video često zahteva podršku glasa tj. voiceover profesionalca koji če objasniti ključne segmente videa čitajuči tekst. Dakle treba vam vizuelni deo i audio kao važna podrška.


Kako napraviti start-up video?

Definišite cilj vašeg start-up videa. Šta želite da postignete sa ovim videom? Da privučete investitore, da promovišete svoj proizvod ili uslugu, ili da privučete nove klijente? Definisanjem cilja, lakše je odrediti šta treba da bude sadržaj videa i kako da prezentujete taj sadržaj.

Napravite skriptu za video

Ovo je osnova vašeg start-up videa i trebalo bi da sadrži kratak pregled vašeg preduzeća, vašeg proizvoda ili usluge i razloge zašto drugi imaju benefite, zasto bi trebalo da koriste proizvod ili uslugu. Pokušajte da izbegnete nake složene tehničke detalje i fokus stavite na ključnim informacijama, koje će zainteresovati vašu ciljnu publiku. Skiptu za video čita profesionalni narator, koji zvuči prirodno, razgovetno, tečno, bez ustezanja tačno i uverljivo. Koliko je uverljiv narator vašeg videa, toliko je uverljiv i vas biznis za vasu publiku, predstavljen kroz skriptu koju prezentujete.

Odabir prave muzike za video

Muzika je važan element videa i može da utiče na emocionalnu reakciju vaše publike. Izaberite muziku koja se uklapa u ton i temu vašeg videa i koja će pomoći da se vaša poruka verodostojno poklapa sa emocijom koju muzika nosi.

Pripremite grafiku i druge vizuelne elemente

Grafika i drugi vizuelni elemneti mogu da pomognu da vaš start-up video bude atraktivniji i lakše se razume.Takođe ti elementi će pratiti snimljeni glas, tj voiceover koji će dodati novu dimenziju vašem videu. Pripremite slike, infografike i druge vizualne elemente koji će pomoći da vaša poruka još bude jasnija dok prati sinhorizovani voice over.

Snimite glas za profesionalni voice over

Kako snimiti voice over za video? Ovde nemojte improvizovati. Voice over snima profesionalni spikerski glas koji se koristi u video sadržajima, i verno prenosi kompletan sadržaj, informacije, koje publika lako pamti i razume. To ne treba raditi po svaku cenu. Kao što ne može svako biti profesionalni košarkaš. Izaberite profesionalni glas koji ume prilagoditi ton vašem video sasdržaju i koji će na veran način prenošeti ključne poruke koje video nosi. Voice over može samo dodati vrednost videu i staviti video u odgovarajući i kontekst za auditorijum.