IVR govorni automat, snimanje glasovnih poruka , telefon centrala

IVR govorni automat, snimanje glasovnih poruka. Srbija telefonski format, centrala, telefon centrala. Izdvojeni kratki segment poruke profesninalnog govornika.