Čitanje teksta za video, Glas kao audio podrška, Video produkcijama, snimanje voice overa po tekstu

Voice over za potrebe promotivnog videa, podrška za video produkciju. Glas i prezentacija kroz čitanje teksta za video. Predstavljanje najvećih prednosti proizvoda, kroz simpatičan reklamni video. Način čitanja koji praktikujem kod ovog tipa video prezentacija. Ovaj primer videa je samo izdvojeni segment iz citavog videa u cilju prezentacije glasa, snimanja i audio produkcije za potrebe videa u Srbiji.

Ovde se mogu čuti i neki drugi primeri naratora, glasa za video