Audio Spot Info reklama snimanje glasa na srpskom

Audio spot info reklama snimanje glasa na srpskom. Primer za video promotivnu kampanju šteda energije. Srpski glas sa proesionalnim uskustvom u snimanju i obradi zvuka kod reklama. Aleksandar.