Adaptacija TV Spot za kampanju NVO MODS Škola kao sigurno mesto

Adaptacija TV spota odnosno snimanje voice overa za nevladinu organizaciju. Kada su suočena sa različitim izazovima tokom detinjstva, zašto se neka deca izbore sa poteškoćama i prevladaju ih, dok druga imaju ožiljke koji ometaju njihov razvoj? Sve veći broj dokaza ukazuje na jedan odgovor: svako dete koje je uspelo uprkos teškim životnim okolnostima, imalo je najmanje jednu podržavajuću odraslu osobu koja mu je pomogla na njegovom putu do uspeha.

Ko može biti ta značajna odrasla osoba u životu deteta u školi? “Škola kao sigurno mesto” Mreža organizacija za decu Srbije MODS