Adaptacija TV Spot za kampanju NVO MODS Škola kao sigurno mesto

Adaptacija TV spota u smislu snimanja voice overa. Kada su suočena sa različitim izazovima tokom detinjstva, zašto se neka deca izbore sa poteškoćama i prevladaju ih, dok druga imaju ožiljke koji ometaju njihov razvoj? Sve veći broj dokaza ukazuje na jedan odgovor: Svako dete koje je uspelo uprkos teškim životnim okolnostima, imalo je najmanje jednu odraslu osobu u okruženju koja je pružala bezuslovnu podršku i tako pomogla na putu do životnog uspeha.

Ko može biti ta značajna odrasla osoba u životu deteta u školi? “Škola kao sigurno mesto” Mreža organizacija za decu Srbije MODS.

Voice over za potrebe tv reklame, proces izrade VO ukratko

Snimljeni voice over za reklamu kasnije koristi video produkcija da uradi finalni mix sa slikom. Video reklame mogu biti zahtevne za voiceover snimanje. Uzmimo da tv reklama traje 15, 20, 30 sekundi ili 1 minut. Vremenski smo recimo ograničeni na 30 sekundi. Sa druge strane, kod adaptacija tv reklame, treba uklopiti – sinhronizovati glas sa postojećim videom, slikom, tačno na određenim mestima. Kada se snima voice over za TV reklamu, fokusiramo se na tekst i vodimo računa o trajanju. Uvek je logično prvo snimiti voice over, pa tek onda montirati sliku prema snimljenom glasu tj. voice overu. To naravno nije moguće za strane reklame ili video sadržaje, tada se rade adaptacije.

Voice over talent, tv spot – Nesquick – glas za animirani lik Quicky Zec

Voice over za video i reklame. Serbian male voice over for tv commercial, online ads, or promo videos