Adaptacija reklama voice over, muški spiker glas za reklamni spot, Srbija

Adaptacija reklama, glas za reklamni spot, snimanje VO muški glas za reklame, voice over iz Srbije.
Adaptacija video reklama, podrazumeva i audio izmenu glasa, sinhronizacija glasa na srpskom jeziku. Primer video reklame, zapravo kratki bumper za tv. Više infomacija u vezi angažmana profesionalne aduio produkcije u smislu snimanja voice overa. Ukoliko imate vašu reklamu kojoj je potreban novi glas preko vaše slike, kontaktirajte me.